6T6A9638.jpg

 Lansering: PNEK katalogen 2019 


February 13th, 19:00 - 20:00
GRATIS INNGANG!

Musikalsk innslag ved Joakim Blattmann og Ricardo del Pozo

JOAKIM BLATTMANN
Joakim Blattmanns arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installasjoner og komposisjon til audiovisuelle arbeid og konserter. Akustisk økologi, feltopptak og objekters iboende akustiske egenskaper er tilbakevendende temaer. I konsertuttrykket er prosesserte feltopptak, elektronikk, droner og ulike strengeinstrumenter ofte bærende elementer.

RICARDO DEL POZO
Ricardo del Pozo arbeider med digital lyd og video, hver for seg eller i kombinasjon. Gjennom digitalt sanntidsbaserte prosesser, sikter del Pozos arbeider på å adressere de formale aspektene ved innspilt materiale – klangen av et objekt, fargen eller bevegelsen i en video.

www.joakimblattmann.com
www.delpozo.space

6T6A9626.jpg