Dream Machine

Våren 2017 gjennomførte jeg et samarbeidsprosjekt ifb. med Yola Maria Tsolis sin separatutstilling ved Soft Galleri, hvor jeg laget video til Tsolis sitt tekstile arbeide.

Premissene for installasjonen var utstillingsrommet selv. Fotografier og video av selve utstillingsrommet ble overført til tekstiler og videoarbeider, som igjen ble plassert på en slik måte at det skapte dialog mellom det permanente - gallerirommet - og det temporære - den stedspsifike installasjonen. Gjennom tekstilenes adapsjon av rommets linjer og former, utvides gallerirommet og dets tidligere grenser brytes opp og forflyttes. Gallerirommet ble inkorporert i selve installasjonen og ble en del av arbeidet. Video opptakene ble manipulerte ved bruk av egenutviklet software i MAX/MSP Jitter

Tematisk diskuterte arbeidene persepsjon og om hvordan gitte forventninger til tid og rom påvirker vår måte til å oppleve omgivelsene rundt oss. Tekstilene og videoarbeidene ble verktøy som utforsker konsepter som; visualitet, persepsjon, mellomrommet mellom todimensjonalitet og tredimensjonalitet og møte mellom det konkrete og det abstrakte.

Arbeidene forsøkte å sette betrakteren i en tilstand løsrevet fra en konseptuell iakttagelse, hvor en sannhet eller en mening måtte formes. Det var mer viktig at betrakteren deltok aktivt i opplevelsen og hvordan dette påvirket kroppen og gitte forventninger. Det var et forsøk på å bevisstgjøre selve handlingen “å betrakte”.